• slide

IPR100 IP Ruter

KNXnet/IP konekcije


EAE KNX IP ruter se koristi kao linijska ili mrežna spojnica kako bi se osigurala komunikacija između KNXnet/IP and TP KNX bus linije. Električna izolacija se takođe postiže između povezanih vodova.


Specifikacija proizvoda


EAE KNX IP ruter je uređaj za tuneliranje i rutiranje. IPR100 se koristi kao gateway između IP i KNX bus linije za puštanje u rad i nadzor (takođe je moguće istovremeno kreirati 4 KNXnet/IP konekcije).

Istovremeno povezivanje sa dva različita KNX sistema i prenos telegrama između lokalne mreže i različitih bus linija.

Dodeljivanje IP adrese ručno ili DHCP serverom.

Mogućnost blokiranja ili omogućavanja telegrama između KNX and IP u vezi sa konfigurisanom tabelom filtera.

Deaktivacija tabele filtera pomoću tastera na uređaju za brzu dijagnozu.

Prikaz statusnih informacija preko 6 LED-ova na uređaju.